Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

A szeretet himhusza (1)

"Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
c
sak zengő érc vagyok  vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem,
i
smerjem bár az összes titkokat és minden tudományt,
l
egyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak,
h
a szeretet nincs bennem, m
it sem érek.
Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek,
s
 vessem oda testemet, hogy elégessenek,
h
a szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.

 

 

                                                         József Attila:Kész a leltár

Magamban bíztam eleitől fogva -
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.
Ha féltem is, a helyemet megálltam -
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán - hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset - mikor mi volt könnyebb.
Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem - és ebbe más is belehalt már.

1936. november-december

 "csilló véletlen szálaiból
törvényt szôtt a mult szövôszéke
és megint fölnéztem azégre
álmaim gôzei alól
s láttam, a törvény szövedéke
mindíg fölfeslik valahol."

József Attila-Eszmélet

1933-34 tele

"A hűség nem érzés, hanem döntés."

 A hűség pedig nem más, mint az alkalom hiánya!

Portia Nelson: Önéletrajz öt rövid fejezetben
I.
Sétálok az utcán.
Egy mély lyuk van a járdán.
Beleesem, elvesztem.
Nincs segítség.
Nem az én hibám.
Egy örökkévalóság kell, hogy kitaláljak.

II.
Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Úgy csinálok, mintha nem látnám.
Újra beleesem.
Nem tudom elhinni, hogy ugyanott vagyok.
De nem az én hibám!
Még nagyon hosszú idő telik el, míg ki tudok jönni.

III.
Ugyanazon az utcán sétálok.
Egy mély lyuk van a járdán.
Látom, hogy ott van.
Mégis beleesem... ez puszta megszokás.
A szemem nyitva van. Tudom, hol vagyok.
Az én hibám!
Azonnal kijövök.

IV.
Ugyanazon az utcán sétálok végig.
Egy mély lyuk van a járdán.
Megkerülöm.

V.
Egy másik utcán sétálok végig.

 


Az élet viharaival szemben olyan légy, mint a madár, amely ha a fát kivágják alóla, nem a mélybe zuhan, hanem a magasba száll."
Eötvös József

 

 "Célozd meg a Holdat, ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz."  

 

 

 

 

 

 

 

József Attila:Érted haragszom, nem ellened

 

Mikor fölkél a nap,
a sosem haragvók hajától eltéritődik a harmat,
ne bántson téged az én haragom soha, kedves.

Sokszor gondolok nagy futós terekre, ahol lehet el kell majd esnem,
az árbocfaragók árbocokkal jönnek oda tömött sorokban,

és győzvén ott, égnek hajítja hatmillió vasas az ő csengő szívű kalapácsát.
Szerszámok égi viharába
csókjaidat hadd viszem én is el oda kedves.

Észre sem veszed hogy kihúzom magam, mikor a jövőről szólok,
ha akarod, hát csak ama városdaloló győzelem után térek meg hozzád,
vagy majd a pékek összekötik kenyérvető, jó lapátjaikat,
végigfektetnek rajta engem és lehajtott lisztes fővel elhoznak
  lassan az ágyadig.

Érted haragszom én, nem ellened,
nosza szorítsd meg a kezem, mellyel magosra tartalak álmaimban,
erősítsen az én haragom, dehogy is bántson, kedves.

1926. jún.

 

Ha túl nagynak tűnik a lépés, ne félj megtenni, s közben gondolj arra: egy mély szakadékon sem lehet átugorni két kis lépéssel.
Keleti bölcseség

Az Élet Himnusza

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan.
Az élet szépség - csodáld meg.
Az élet boldogság - ízleld.
Az élet álom - tedd valósággá.
Az élet kihívás - fogadd el.
Az élet kötelesség - teljesítsd.
Az élet játék - játszd.
Az élet érték - vigyázz rá.
Az élet vagyon - használd fel.
Az élet szeretet - add át magad.
Az élet titok - fejtsd meg.
Az élet ígéret - teljesítsd.
Az élet szomorúság - győzd le.
Az élet dal - énekeld.
Az élet küzdelem - harcold meg.
Az élet kaland - vállald.
Az élet jutalom - érdemeld ki.
Az élet élet - éljed.

Teréz anya

 

- Ady Endre -
 
Nekünk Mohács kell
 
Ha van Isten, ne könyörüljön rajta:
Veréshez szokott fajta,
Cigány-népek langy sziv sihederje,
Verje csak, verje, verje.

Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem:
Én magyarnak születtem.
Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon,
Üssön csak, ostorozzon.

Ha van Isten, földtl a fényes égig
Rángasson minket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békességünk,
Mert akkor végünk, végünk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.